english  polski  

Pełen zakres usług obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie miesięcznych raportów wewnętrznych w uzgodnionej formie,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie dokumentacji płacowej i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji kadrowej.

  Możliwe są również rozwiązania pośrednie. Niektóre z wyżej wymienionych czynności klient wykonuje we własnym zakresie, a pozostałe powierza nam. Usługi świadczymy głównie we własnej siedzibie, zdarza się jednak, że korzystniejsza jest praca w siedzibie klienta. W razie potrzeby zatrudniony przez nas pracownik może być na stałe oddelegowany do pracy w biurze klienta.

  powrót...więcej...

 • usługi

  referencje

  dlaczego my?

  kontakt

  home