english  polski  

Pragniemy Państwu zaoferować usługę badania lub przeglądu sprawozdania finansowego a także szeroki zakres usług księgowych.

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z udziałem zagranicznym współpracując z audytorami badającymi podmiot zagranicznego inwestora.
Sporządzony przez nas raport daje pełną i obiektywną informację o działalności i stanie finansowo-majątkowym podmiotu. Raport uzupełniany jest o poufne informacje skierowane do zarządu i udziałowców na temat dostrzeżonych uchybieniach w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej i innych, których wyeliminowanie może ustrzec przed poniesieniem strat lub przynieść korzyści.

W przypadku usług księgowych zakres dostosowany jest do potrzeb klienta. Może on obejmować pełne prowadzenie księgowości lub być ograniczony do pomocy doradczej w zakresie organizacji księgowości.

więcej...

usługi

referencje

dlaczego my?

kontakt

home