odsetki ustaw. i od zob. podatk   diety krajowe   diety zagraniczne   stawki za km   ryczałt za samoch.   min wyn   skala podatkowa   koszt. uz. przych.   stopy. proc. skł. ub. społ   min. skł ub.społ. - dz. gosp.   max. podst. nalicz skł. ubezp.    wpłaty na PFRON   wskaźniki infl.roczn.w mies   wskaźniki infl.mies.