home...
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia do wyliczenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Okres III.2000 - V.2000 VI.2000 - VIII.2000 IX.2000 - XI.2000 XII.2000 - II.2001 III.2001 - V.2001 VI.2001 - VIII.2001 IX.2001 - XI.2001 XII.2001 - II.2002 IIII.2002 - V.2002 IV.2002 - VIII.2002 IX.2002 - XI.2002 XII.2002 - II.2003 III.2003 - V.2003 VI.2003 - VIII.2003 IX.2003 - XI.2003 XII.2003 - II.2004 III.2004 - V.2004 VI.2004 - VIII.2004 IX.2004 - XI.2004 XII.2004 - II.2005 III.2005- V.2005 VI.2005- VIII.2005 IX.2005- XI.2005 XII.2005- II.2006 III.2006- V.2006 VI.2006- VIII.2006
kwota 1 856,31 1 868,65 1 869,78 1 905,76 2 051,74 2 043,55 2 006,92 2 047,29 2 152,99 2 155,54 2 061,95 2 095,81 2 225,41 2 228,68 2 141,01 2 160,02 2 276,84 2 332,17 2 230,53 2 269,93 2 405,46 2 415,45 2 318,53 2 347,24 2 528,62 2 530,18
Podstawa prawna: obwieszczenie Prezesa GUS  z 9.II.2000r. (Mon.Pol.Nr 5, poz.121) z 11.05.2000 (Mon.Pol.Nr 14, poz.314) z 9.VIII.2000 (Mon.Pol.Nr 24, poz.518) z 10.XI.2000 (Mon.Pol.Nr 37, poz.740) z 9.II.2001 (Mon.Pol.Nr 6, poz.106) z 11.V.2001 (Mon.Pol.Nr 15, poz.248) z 09.VIII.2001 (Mon.Pol.Nr 27, poz.450) z 12.XI.2001 (Mon.Pol.Nr 41, poz.670) z 11.II 2002 r. (Mon.Pol.Nr 8, poz.157) z 11.V 2002 r. (Mon.Pol.Nr 16, poz.341) z 9.VIII 2002 r. (Mon.Pol.Nr 35, poz.558) z 13.XI 2002 r. (Mon.Pol.Nr 55, poz.756) z 11.II 2003 r. (Mon.Pol.Nr 9, poz.138) z 13.V 2003 r. (Mon.Pol.Nr 25, poz.369) z 11.VIII 2003 r. (Mon.Pol.Nr 41, poz.603) z 13.XI 2003 r. (Mon.Pol.Nr 52, poz.837) z 10.II.2004 r. (Mon.Pol.Nr 9, poz.136) z 12.V.2004 r. (Mon.Pol.Nr 21, poz.383) z 10.VIII.2004 r. (Mon.Pol.Nr 35, poz.617) z 10.XI.2004 r. (Mon.Pol.Nr 48, poz.833) z 09.II.2005 r.  z 11.V.2005 r. (Mon.Pol.Nr 29, poz.409) z 09.VIII.2005 r. (Mon.Pol.Nr 48, poz.665) (Mon.Pol.Nr 70, poz.974) (Mon.Pol.Nr 11, poz.151) (Mon.Pol.Nr 34, poz.379)